Pohár Pirelli propozice

POHÁR PIRELLI 2019

Peněžní ceny v celkové hodnotě 250.000,-Kč

1. Subjekty
-       Promotérem Poháru Pirelli 2019  je firma Motorsport, spol.s r.o.odpovědná za dodávky pneumatik pro účastníky Poháru Pirelli 2019 a vyplácení cen pro vítěze,
-       Reklamním partnerem je společnost PIRELLI TYRE (Suisse) S.A. CZECH

2. Pohár Pirelli 2019 je vypsán pro rally v seriálech:
1)     Mistrovství České republiky v rally – dále jenMČR v rally
2)    Rallysprint série – dále jen RSS

2.1Pokud budou přihlášeny alespoň dvě posádky pilotované ženou, bude opět vyhlášen Dívčí pohár Pirelli.

2.2 Posádkám zúčastňujícím se v roce 2019 Pohárů České republiky v rally, Poháru 2+ a MČR-HA bude  umožněn nákup soutěžních pneu Pirelli za Pohárové ceny a následné využití našeho servisuzdarma při MČR a RSS.

2.3Mezi účastníky Poháru Pirelli 2019 bude letos rozděleno 250.000,- Kč, viz výhry.

3.1 Pohár Pirelli 2019 pro MČR v rally
Pohár Pirelli 2019 je vypsán pro 7 soutěží a to:
29.-31.03.                   Valašská Rally
26.-27.04.                   Rallye Šumava Klatovy
17.-18.05.                   47. Rallye Český Krumlov
14.-15.06.                   Agrotec Petronas Rally Hustopeče
13.-14.07.                   Rally Bohemia Mladá Boleslav
16.-18.08.                   Barum Czech Rally Zlín
04.-06.10.                  40. Rally Příbram

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že vítězem Poháru Pirelli 2019 se stane ta posádka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů ze šestisoutěží.
-       z těchto 7 soutěží bude započteno6nejlepších výsledků do  Poháru Pirelli 2019
-       do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 5soutěží
-       body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídusamostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvěposádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2019 – zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradněna pneumatikáchPirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
-       pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2019 v MČR

Bodování:

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8
Body 10 8 6 5 4 3 2 1

Výhry:
1. místo                                  55.000,-
2. místo                                  30.000,-
3. místo                                  20.000,-
4. místo                                  15.000,-
5. místo                                  10.000,-

3.2 Pohár Pirelli 2019 pro RSS
Pohár Pirelli 2019 je vypsán pro 5 soutěží a to:
12.-13.04.                  Rallysprint Kopná
31.5.-01.06.               XXVII. Rally Vyškov
26.-27.07.                  XL.Invelt Rally Pačejov
13.-14.09.                  XI. Rally Jeseníky
18.-19.10.                  XVI.Bonver – Partr rally Vsetín

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že  vítězem  Poháru  Pirelli 2019 se stane ta posádka,  která dosáhne nejvyššího součtu bodů  ze čtyřsoutěží.
-       z těchto 5 soutěží budou započteny nejlepší výsledky do Poháru Pirelli 2019
-       do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 3soutěže
-       body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídu samostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvě posádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2019 – zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradně na pneumatikách Pirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
-       pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2019 v RSS

Bodování:

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8
Body 10 8 6 5 4 3 2 1

Výhry:

1. místo                                  53.000,-
2. místo                                  28.000,-
3. místo                                  18.000,-
4. místo                                  13.000,-
5. místo                                    8.000,-

4. Pneumatiky
-       pro všechny účastníky Poháru Pirelli 2019 jsou předepsány výhradně pneumatiky PIRELLI,
-       pro účastníky Poháru Pirelli 2019 je stanovena výrazně zvýhodněná cena pneumatik,
-       dodavatel pneumatik je pouze a výhradně promotér,
-       počet pneumatik na trénink a vlastní soutěž není omezen,
-       pneumatiky zakoupené pro Pohár Pirelli 2019 jsou určené výhradně pro účastníky Poháru Pirelli 2019,
-       přeprodej dotovaných pneumatik pro Pohár Pirelli 2019 je zakázán

Typy, rozměry pneumatik a cena pro Pohár Pirelli 2019 

Rozměry pneu a směsi RK
235/40R18      RA5, RA7, RA9, RA7+, RKW7, RWA, N3     á 7.900,- bez DPH
215/45R17      RK5, RK7, RKW7                                              á 7.600,- bez DPH
205/45R17      RK5, RK7, RKW7                                              á 7.200,- bez DPH
195/50R16      RK5, RK7, RKW7, RW                                     á 6.100,- bez DPH
195/50R15      RK5, RK7, RKW7, N3                                       á 5.700,- bez DPH
175/60R14      RK5, RK7, RKW7                                              á 5.000,- bez DPH 

5. Postup přihlášení účastníků Poháru Pirelli 2019
nový zájemce vstoupí do jednání s promotérem o podmínkách účasti,
-       promotér zašle zájemci přihlášku do Poháru Pirelli 2019, zájemce vyplněním přihlášky a svým podpisem vstoupí s promotérem do smluvního vztahu,
-       účastník Poháru Pirelli 2019 uhradí čtyři pneumatiky dle vlastního výběru – rozměr, směs (viz tabulka) a tato částka je považována za startovné. Tyto pneumatiky budou určené na přihlášený soutěžní vůz  pro danou kategorii, ve které bude posádka startovat.

4 kusy pneumatik Pirelli = STARTOVNÉ

Rozměr  – ceny jsou bez DPH
235/40 R18 31.600,-
215/45 R17 30.400,-
205/45 R17 28.800,-
195/50 R16 24.400,-
195/50 R15 22.800,-
175/60 R14 20.000,-

-       podpisem přihlášky a zaplacením startovného se soutěžící zavazuje k účasti ve vypsaném Poháru Pirelli 2019 a k dodržování všech podmínek s tímto seriálem souvisejícími,
-       přihlášení do Poháru Pirelli 2019 nezahrnujepřihlášení do jednotlivých soutěží, to  znamená, že každý ze soutěžících se přihlašuje do závodu individuálně dle ustanovení každé rally.

6. Uzávěrky přihlášek
-       uzávěrka na první závod MČR v rally je nejpozději do 20.03. 2019,
-       uzávěrka na první závod RSS je nejpozději do 04.04. 2019,

7.1 Podmínky účasti
-       odeslání závazné přihlášky do termínu uzávěrky přihlášek,
-       počet započítávaných nejlepších bodovaných umístění a počet povinných minimálních startů v seriálu je neměnný i v případě případného zrušení jednotlivé soutěže,
-       jezdci je povoleno v rámci seriálu měnit spolujezdce a typ vozu,
-       používání pneumatik PIRELLI  RK, RKW a starších RX, RS, RE, N v rozměrech vyspecifikovaných v bodu 4 na uvedených soutěžích dle těchto propozic,
-       umístění loga společnosti PIRELLI na přední a zadní části soutěžního vozu v počtu 4 kusů na celém vozidle o minimální velikosti 280 x 80mm v barvě červeno-žluté, které dodá promotér Poháru Pirelli 2019
-       přihlášené posádky poháru Pirelli 2019 se zavazují, že neučiní žádná prohlášení nebo poznámky, které můžou být pro značku PIRELLI, její výrobky či služby hanlivá a zdrží se jakéhokoliv chování, které by nepříznivě ovlivnilo pohled na produkty značky PIRELLI.
-     při rozhovorech pro média a při případném přebírání cen na jednotlivých soutěžích bude mít posádka důstojným způsobem nasazeny čepice PIRELLI, kterédodá promotér po zaplacení startovného
-       účastníci poháru mají za povinnost v případě odběru pneu na fakturu, tuto uhradit nejpozději do termínu následující rally, pohledávky z posledních rally je třeba uhradit do 31.10.2019. Zpožděním platby  ztrácí účastník Poháru nárok na vyplacení případné výhry.

7.2 Výhody pro účastníky Poháru Pirelli 2019
-     nákup soutěžních pneu za zvýhodněné ceny viz bod 4
-     dodání potřebných technických informací týkajících se pneu Pirelli, nastavení geometrie,  huštění, teploty, možnosti dořezání vzorků…..
-        rádi vyšleme našeho technika, který Vám bude nápomocen, při testování Vašeho teamu
-      pro soutěžní posádku teamové oblečení Pirelli (trička, čepice)

8. Povinnosti promotéra
-       po každé rally budou výsledky přístupné na www.zavodnipneu.cz
-       promotér zajistí servis pneumatik při každém z uvedených podniků
-       je povinen zajišťovat dodávky pneumatik na základě včasných objednávek od posádek (minimálně 14 dnů před soutěží)
-       po ukončení Poháru Pirelli 2019 je povinen vyplácet výhry při dodržení podmínek těchto propozic
-       zajišťovat mediální prezentaci Poháru Pirelli 2019
-       zajistí dostatek povinných reklam pro všechny posádky v průběhu celé sezóny

9. Konečné hodnocení, ceny a prémie za celkové umístění
-       v případě stejného počtu bodů rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých rally,
-       v případě stejného počtu bodů a stejného počtu umístění v jednotlivých rally (viz. bod výše) rozhoduje o vítězi nižší časová ztráta na absolutního vítěze v uskutečněných posledních dvou soutěžích,
-       pokud je i poté stejný počet bodů, rozdělí se výhra rovnoměrně mezi jezdce se stejným počtem bodů
-       vyhlášení vítězů Poháru Pirelli 2019 MČR v rally i RSS proběhne po ukončení poslední soutěže seriálů na základě sečtených bodů šesti respektive čtyř nejlepších výsledků přihlášených posádek po všech soutěžích daného seriálu,
-       v případě, že nebudou splněny podmínky Poháru Pirelli 2019, tj. minimálně pět přihlášených posádek Poháru Pirelli 2019 zúčastněných na minimálně čtyřech vypsaných soutěžích, nebudou nikomu vypláceny ceny,
-       po jednotlivé soutěži nebude probíhat vyhlašování vítězů,
-       finanční výhra bude vyplácena bezhotovostním platebním stykem na účet uvedený v přihlášce Poháru Pirelli 2019, nejpozději do 30-ti dnů od vydání oficiálních výsledků,
-       finanční výhra podléhá srážkové dani dle platného zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb.,
-       v případě,  že  se  výherce  bez  řádné omluvy  nezúčastní  slavnostního  vyhlášení,  ztrácí na finanční výhru nárok!!!

10. Protesty
-     protesty v písemné formě musí být doručeny do 5ti dnů po vyhlášení výsledků soutěže na adresu promotéra
-     protest má právo podat pouze účastník Poháru Pirelli 2019, který na uvedené soutěži startoval
-     protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty

11. Dodatky
-       promotér si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.

12. Kontakt
-       veškeré dotazy týkající se Poháru Pirelli 2019 směřujte na níže uvedený kontakt:

Motorsport, spol.s r.o.                                   Tel: +420 284 818 923
Na Výběžku 11                                                 Fax: +420 284 818 925
190 00 Praha 9                                                web:www.zavodnipneu.cz
GPS: 50°6´15,1´´ N     14°30´56,7´´ E

Kontaktní osoby:
Martin Komínek
GSM: +420 724 208 808
e-mail: kominek@motorsport.cz

Ing. František Podhajský
GSM: +420 777 295  429
e-mail: podhajsky@motorsport.cz