Pohár Pirelli 2024

POHÁR PIRELLI 2024

Peněžní ceny v celkové hodnotě 250.000,-Kč

1. Subjekty

 • Promotérem Poháru Pirelli 2024 je firma Motorsport, spol.s r.o. odpovědná za dodávky pneumatik pro účastníky Poháru Pirelli 2024 a vyplácení cen pro vítěze,
 • Reklamním partnerem je společnost PIRELLI TYRE (Suisse) S.A. CZECH

2. Pohár Pirelli 2024 je vypsán pro rally v seriálech:

 •  Mistrovství České republiky v rally – dále jen MČR v rally
 •  Rallysprint série – dále jen RSS

2.1. Pokud budou přihlášeny alespoň dvě posádky pilotované ženou, bude opět vyhlášen Dívčí pohár Pirelli.
2.2. Posádkám zúčastňujícím se v roce 2024 Pohárů České republiky v rally, Poháru 2+ a MČR-HA bude umožněn nákup soutěžních pneu Pirelli za Pohárové ceny a následné využití našeho servisu zdarma při MČR a RSS.
2.3. Mezi účastníky Poháru Pirelli 2024 bude letos rozděleno 250.000,-Kč, viz výhry.

3.1 Pohár Pirelli 2024 pro MČR v rally
Pohár Pirelli 2024, je vypsán pro 6 soutěží a to:
19.-21.04. Rallye Šumava Klatovy
17.-19.05. 51. Rallye Český Krumlov
14.-15.06. Agrotec Petronas Rally Hustopeče
13.-14.07. Bohemia Rally Mladá Boleslav
16.-18.08. Barum Czech Rally Zlín
20.-22.09. 45. Invelt Rally Pačejov

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že vítězem Poháru Pirelli 2024 se stane ta posádka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů z pěti soutěží.

 • z těchto 6 soutěží bude započteno 5 nejlepších výsledků do  Poháru Pirelli 2024
 • do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 4 soutěže
 • body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídu samostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvě posádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2024 – zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradně na pneumatikách Pirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
 • pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2024 v MČR
Umístění12345678
Body108654321

Výhry:
1. místo 55.000,-
2. místo 30.000,-
3. místo 20.000,-
4. místo 15.000,-
5. místo 10.000,-

3.2 Pohár Pirelli 2024 pro RSS
Pohár Pirelli 2024 je vypsán pro 6 soutěží a to:
06-07.04. Valašská Rallye
03.-04.05. Rallysprint Kopná
28.-29.06. XVII. Lak Racing Rally Plzeň
26.-27.07. 43. Rally Příbram
06.-07.09. XXXII. Rally Vyškov
04.-05.10. Futures Contproduct Rally Morava
25.-26.10. XX. Partr Rally Vsetín

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že  vítězem  Poháru  Pirelli 2024 se stane ta posádka,  která dosáhne nejvyššího součtu bodů  z šesti soutěží.

 • z těchto 7 soutěží budou započteno 6 nejlepších výsledků do Poháru Pirelli 2024
 • do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 5 soutěží
 • body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídu samostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvě posádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2024 – zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradně na pneumatikách Pirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
 • pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2024 v RSS
Umístění12345678
Body108654321

Výhry:
1. místo 53.000,-
2. místo 28.000,-
3. místo 18.000,-
4. místo 13.000,-
5. místo 8.000,-

4. Pneumatiky

 • pro všechny účastníky Poháru Pirelli 2024 jsou předepsány výhradně pneumatiky PIRELLI,
 • pro účastníky Poháru Pirelli 2024 je stanovena výrazně zvýhodněná cena pneumatik,
 • dodavatel pneumatik je pouze a výhradně promotér,
 • počet pneumatik na trénink a vlastní soutěž není omezen,
 • pneumatiky zakoupené pro Pohár Pirelli 2024 jsou určené výhradně pro účastníky Poháru Pirelli 2024,
 • přeprodej dotovaných pneumatik pro Pohár Pirelli 2024 je zakázán
Typy, rozměry pneumatik a cena pro Pohár Pirelli 2024

Rozměry pneu a směsi RA, RK

235/40R18RA5, RA7, RA9, RA7+á 9.500,-Kč bez DPH
235/40R18RWá 9.900,-Kč bez DPH
215/45R17RK5, RK7, RKW7á 8.400,-Kč bez DPH
205/45R17RA5, RA7, RA7+á 8.100,-Kč bez DPH
205/45R17RWá 8.600,-Kč bez DPH
195/50R16RA5, RA7, RA7+á 7.400,-Kč bez DPH
195/50R16RWá 7.900,-Kč bez DPH
195/50R15RK5, RK7, RKW7,á 6.600,-Kč bez DPH
195/50R15RWá 6.900,-Kč bez DPH
175/60R14RK5, RK7, RKW7á 5.500,- Kč bez DPH

5. Postup přihlášení účastníků Poháru Pirelli 2024
nový zájemce vstoupí do jednání s promotérem o podmínkách účasti,

 • promotér zašle zájemci přihlášku do Poháru Pirelli 2024, zájemce vyplněním přihlášky a svým podpisem vstoupí s promotérem do smluvního vztahu,
 • účastník Poháru Pirelli 2024 uhradí čtyři pneumatiky dle vlastního výběru – rozměr, směs (viz tabulka) a tato částka je považována za startovné. Tyto pneumatiky budou určené na přihlášený soutěžní vůz  pro danou kategorii, ve které bude posádka startovat.
4 kusy pneumatik Pirelli = STARTOVNÉ
Rozměr – ceny jsou bez DPH
235/40 R18 a RW38.000,- a 39.600,-
215/45 R1733.600,-
205/45 R17 a RW32.400,- a 34.400,-
195/50 R16 a RW29.600,- a 31.600,-
195/50 R15 a RW26.400,- a 27.600,-
175/60 R1422.000,-
 • podpisem přihlášky a zaplacením startovného se soutěžící zavazuje k účasti ve vypsaném Poháru Pirelli 2024 a k dodržování všech podmínek s tímto seriálem souvisejícími,
 • přihlášení do Poháru Pirelli 2024 nezahrnuje přihlášení do jednotlivých soutěží, to  znamená, že každý ze soutěžících se přihlašuje do závodu individuálně dle ustanovení každé rally.

6. Uzávěrky přihlášek

 • uzávěrka na první závod MČR v rally je nejpozději do 10.04. 2024,
 • uzávěrka na první závod RSS je nejpozději do 28.03. 2024,

7.1 Podmínky účasti

 • odeslání závazné přihlášky do termínu uzávěrky přihlášek,
 • počet započítávaných nejlepších bodovaných umístění a počet povinných minimálních startů v seriálu je neměnný i v případě případného zrušení jednotlivé soutěže,
 • jezdci je povoleno v rámci seriálu měnit spolujezdce a typ vozu,
 • používání pneumatik PIRELLI  RA, RW  a starších RK, RKW,   v rozměrech vyspecifikovaných v bodu 4 na uvedených soutěžích dle těchto propozic,
 • umístění loga společnosti PIRELLI na přední a zadní části soutěžního vozu v počtu 4 kusů na celém vozidle o minimální velikosti 280 x 80mm v barvě červeno-žluté, které dodá promotér Poháru Pirelli 2024
 • přihlášené posádky poháru Pirelli 2023 se zavazují, že neučiní žádná prohlášení nebo poznámky, které můžou být pro značku PIRELLI, její výrobky či služby hanlivá a zdrží se jakéhokoliv chování, které by nepříznivě ovlivnilo pohled na produkty značky PIRELLI.
 • při rozhovorech pro média a při případném přebírání cen na jednotlivých soutěžích bude mít posádka důstojným způsobem nasazeny čepice PIRELLI, které dodá promotér po zaplacení startovného
 • účastníci poháru mají za povinnost v případě odběru pneu na fakturu, tuto uhradit nejpozději do termínu následující rally, pohledávky z posledních rally je třeba uhradit do 31.10.2024. Zpožděním platby  ztrácí účastník Poháru nárok  na vyplacení případné výhry.      

7.2 Výhody pro účastníky Poháru Pirelli 2024

 • nákup soutěžních pneu za zvýhodněné ceny viz bod 4
 • dodání potřebných technických informací týkajících se pneu Pirelli, nastavení geometrie, huštění, teploty, možnosti dořezání vzorků…..
 •  rádi vyšleme našeho technika, který Vám bude nápomocen, při testování Vašeho teamu
 • pro soutěžní posádku teamové oblečení Pirelli (trička, čepice)

8. Povinnosti promotéra

 • po každé rally budou výsledky přístupné na www.zavodnipneu.cz
 • promotér zajistí servis pneumatik při každém z uvedených podniků
 • je povinen zajišťovat dodávky pneumatik na základě včasných objednávek od posádek (minimálně 10 dnů před soutěží)
 • po ukončení Poháru Pirelli 2024 je povinen vyplácet výhry při dodržení podmínek těchto propozic
 • zajišťovat mediální prezentaci Poháru Pirelli 2024
 • zajistí dostatek povinných reklam pro všechny posádky v průběhu celé sezóny

9. Konečné hodnocení, ceny a prémie za celkové umístění

 • v případě stejného počtu bodů rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých rally,
 • v případě stejného počtu bodů a stejného počtu umístění v jednotlivých rally (viz. bod výše) rozhoduje o vítězi nižší časová ztráta na absolutního vítěze v uskutečněných posledních dvou soutěžích,
 • pokud je i poté stejný počet bodů, rozdělí se výhra rovnoměrně mezi jezdce se stejným počtem bodů
 • vyhlášení vítězů Poháru Pirelli 2024 MČR v rally i RSS proběhne po ukončení poslední soutěže seriálů na základě sečtených bodů šesti (případně pěti) nejlepších výsledků přihlášených posádek po všech soutěžích daného seriálu,
 • v případě, že nebudou splněny podmínky Poháru Pirelli 2024 , tj. minimálně pět přihlášených posádek Poháru Pirelli 2024 zúčastněných na minimálně čtyřech vypsaných soutěžích, nebudou nikomu vypláceny ceny,
 • po jednotlivé soutěži nebude probíhat vyhlašování vítězů,
 • finanční výhra bude vyplácena bezhotovostním platebním stykem na účet uvedený v přihlášce Poháru Pirelli 2024, nejpozději do 30-ti dnů od vydání oficiálních výsledků,
 • finanční výhra podléhá srážkové dani dle platného zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb.,
 • v případě,  že  se  výherce  bez  řádné  omluvy  nezúčastní  slavnostního  vyhlášení,  ztrácí na finanční výhru nárok!!!

10. Protesty

 • protesty v písemné formě musí být doručeny do 5ti dnů po vyhlášení výsledků soutěže na adresu promotéra
 • protest má právo podat pouze účastník Poháru Pirelli 2024, který na uvedené soutěži startoval
 • protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty

11. Dodatky

 • promotér si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.

12. Kontakt

 • veškeré dotazy týkající se Poháru Pirelli 2024 směřujte na níže uvedený kontakt:

                                

Motorsport, spol.s r.o.
Poděbradská 541/29
190 00 Praha 9
Tel: +420 284 818 923
web: www.zavodnipneu.cz
GPS: 50°06’14.6″ N 14°31’00.0″ E

Kontaktní osoba: 

Martin Komínek
GSM: +420 724 208 808
e-mail: kominek@motorsport.cz

Ing. František Podhajský
GSM: +420 777 295 429
e-mail: podhajsky@motorsport.cz