Propozice Pohár PIRELLI 2023 ke stažení zde.

Pohár Pirelli 2023

POHÁR PIRELLI 2023

Peněžní ceny v celkové hodnotě 250.000,-Kč

1. Subjekty

 • Promotérem Poháru Pirelli 2023 je firma Motorsport, spol.s r.o. odpovědná za dodávky pneumatik pro účastníky Poháru Pirelli 2023 a vyplácení cen pro vítěze,
 • Reklamním partnerem je společnost PIRELLI TYRE (Suisse) S.A. CZECH

2. Pohár Pirelli 2023 je vypsán pro rally v seriálech:

 •  Mistrovství České republiky v rally - dále jen MČR v rally
 •  Rallysprint série – dále jen RSS

2.1. Pokud budou přihlášeny alespoň dvě posádky pilotované ženou, bude opět vyhlášen Dívčí pohár Pirelli.
2.2. Posádkám zúčastňujícím se v roce 2023 Pohárů České republiky v rally, Poháru 2+ a MČR-HA bude  umožněn nákup soutěžních pneu Pirelli za Pohárové ceny a následné využití našeho servisu zdarma při MČR a RSS.
2.3. Mezi účastníky Poháru Pirelli 2023 bude letos rozděleno 250.000,-Kč, viz výhry.

3.1 Pohár Pirelli 2023 pro MČR v rally
Pohár Pirelli 2023, je vypsán pro 7 soutěží a to:
31.03.-02.04. Valašská Rally
21.04.-23.04. Rallye Šumava Klatovy
19.05.-20.05. 50. Rallye Český Krumlov
16.06.-17.06. Agrotec Petronas Rally Hustopeče
07.07.-09.07. Bohemia Rally Mladá Boleslav
18.08.-20.08. Barum Czech Rally Zlín
15.09.-17.09. 44. Invelt Rally Pačejov

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že vítězem Poháru Pirelli 2023 se stane ta posádka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů ze šesti soutěží.

 • z těchto 7 soutěží bude započteno 6 nejlepších výsledků do  Poháru Pirelli 2023
 • do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 5 soutěží
 • body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídu samostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvě posádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2023 - zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradně na pneumatikách Pirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
 • pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2023 v MČR
Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8
Body 10 8 6 5 4 3 2 1

Výhry:
1. místo 55.000,-
2. místo 30.000,-
3. místo 20.000,-
4. místo 15.000,-
5. místo 10.000,-

3.2 Pohár Pirelli 2023 pro RSS
Pohár Pirelli 2023 je vypsán pro 6 soutěží a to:
05.05.-06.05. Rallysprint Kopná
02.06.-03.06. XVI. Lak Racing Rally Plzeň
21.07.-22.07. 42. Rally Příbram
01.09.-02.09. XXXI. Rally Vyškov
29.09.-30.09. Futures Contproduct Rally  Morava
13.09.-14.10.  XIX. Partr Rally Vsetín

Pohár je určen pro všechny výkonnostní třídy startující ve vypsaných soutěžích. To znamená, že  vítězem  Poháru  Pirelli 2023 se stane ta posádka,  která dosáhne nejvyššího součtu bodů  z pěti soutěží.

 • z těchto 6 soutěží budou započteno 5 nejlepších výsledků do Poháru Pirelli 2023
 • do závěrečného hodnocení budou zahrnuty posádky absolvující minimálně 4 soutěže
 • body budou přidělovány po každé z vypsaných soutěží a to pro každou vypsanou třídu samostatně, pokud v ní budou startovat minimálně dvě posádky splňující podmínky Poháru Pirelli 2023 - zásadní podmínka je, že posádka soutěž absolvuje výhradně na pneumatikách Pirelli, tj. pokud tuto podmínku při konkrétní soutěži nesplní, bude považováno, že v soutěži nestartovala
 • pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené výše, nebudou vyhlášeni vítězové ani předávány ceny určené pro Pohár Pirelli 2023 v RSS
Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8
Body 10 8 6 5 4 3 2 1

Výhry:
1. místo 53.000,-
2. místo 28.000,-
3. místo 18.000,-
4. místo 13.000,-
5. místo 8.000,-

4. Pneumatiky

 • pro všechny účastníky Poháru Pirelli 2023 jsou předepsány výhradně pneumatiky PIRELLI,
 • pro účastníky Poháru Pirelli 2023 je stanovena výrazně zvýhodněná cena pneumatik,
 • dodavatel pneumatik je pouze a výhradně promotér,
 • počet pneumatik na trénink a vlastní soutěž není omezen,
 • pneumatiky zakoupené pro Pohár Pirelli 2023 jsou určené výhradně pro účastníky Poháru Pirelli 2023,
 • přeprodej dotovaných pneumatik pro Pohár Pirelli 2023 je zakázán
Typy, rozměry pneumatik a cena pro Pohár Pirelli 2023

Rozměry pneu a směsi RA, RK

235/40R18 RA5, RA7, RA9, RA7+ á 8.900,-Kč bez DPH
235/40R18 RW á 9.500,-Kč bez DPH
215/45R17 RK5, RK7, RKW7 á 8.400,-Kč bez DPH
205/45R17 RA5, RA7, RA7+ á 8.100,-Kč bez DPH
205/45R17 RW á 8.600,-Kč bez DPH
195/50R16 RA5, RA7, RA7+ á 7.400,-Kč bez DPH
195/50R16 RW á 7.900,-Kč bez DPH
195/50R15 RK5, RK7, RKW7, á 6.600,-Kč bez DPH
195/50R15 RW á 6.900,-Kč bez DPH
175/60R14 RK5, RK7, RKW7 á 5.500,- Kč bez DPH

5. Postup přihlášení účastníků Poháru Pirelli 2023
nový zájemce vstoupí do jednání s promotérem o podmínkách účasti,

 • promotér zašle zájemci přihlášku do Poháru Pirelli 2023, zájemce vyplněním přihlášky a svým podpisem vstoupí s promotérem do smluvního vztahu,
 • účastník Poháru Pirelli 2023 uhradí čtyři pneumatiky dle vlastního výběru – rozměr, směs (viz tabulka) a tato částka je považována za startovné. Tyto pneumatiky budou určené na přihlášený soutěžní vůz  pro danou kategorii, ve které bude posádka startovat.
4 kusy pneumatik Pirelli = STARTOVNÉ
Rozměr  – ceny jsou bez DPH
235/40 R18 a RW 35.600,- a 38.000,-
215/45 R17 33.600,-
205/45 R17 a RW 32.400,- a 34.400,-
195/50 R16 a RW 29.600,- a 31.600,-
195/50 R15 a RW 26.400,- a 27.600,-
175/60 R14 22.000,-
 • podpisem přihlášky a zaplacením startovného se soutěžící zavazuje k účasti ve vypsaném Poháru Pirelli 2023 a k dodržování všech podmínek s tímto seriálem souvisejícími,
 • přihlášení do Poháru Pirelli 2023 nezahrnuje přihlášení do jednotlivých soutěží, to  znamená, že každý ze soutěžících se přihlašuje do závodu individuálně dle ustanovení každé rally.

6. Uzávěrky přihlášek

 • uzávěrka na první závod MČR v rally je nejpozději do 28.03. 2023,
 • uzávěrka na první závod RSS je nejpozději do 04.05. 2023,

7.1 Podmínky účasti

 • odeslání závazné přihlášky do termínu uzávěrky přihlášek,
 • počet započítávaných nejlepších bodovaných umístění a počet povinných minimálních startů v seriálu je neměnný i v případě případného zrušení jednotlivé soutěže,
 • jezdci je povoleno v rámci seriálu měnit spolujezdce a typ vozu,
 • používání pneumatik PIRELLI  RA, RW  a starších RK, RKW,   v rozměrech vyspecifikovaných v bodu 4 na uvedených soutěžích dle těchto propozic,
 • umístění loga společnosti PIRELLI na přední a zadní části soutěžního vozu v počtu          4 kusů na celém vozidle o minimální velikosti 280 x 80mm v barvě červeno-žluté, které dodá promotér Poháru Pirelli 2023
 • přihlášené posádky poháru Pirelli 2023 se zavazují, že neučiní žádná prohlášení nebo poznámky, které můžou být pro značku PIRELLI, její výrobky či služby hanlivá a zdrží se jakéhokoliv chování, které by nepříznivě ovlivnilo pohled na produkty značky PIRELLI.
 • při rozhovorech pro média a při případném přebírání cen na jednotlivých soutěžích bude mít posádka důstojným způsobem nasazeny čepice PIRELLI, které dodá promotér po zaplacení startovného
 • účastníci poháru mají za povinnost v případě odběru pneu na fakturu, tuto uhradit nejpozději do termínu následující rally, pohledávky z posledních rally je třeba uhradit do 31.10.2023. Zpožděním platby  ztrácí účastník Poháru nárok  na vyplacení případné výhry.      

7.2 Výhody pro účastníky Poháru Pirelli 2023

 • nákup soutěžních pneu za zvýhodněné ceny viz bod 4
 • dodání potřebných technických informací týkajících se pneu Pirelli, nastavení geometrie, huštění, teploty, možnosti dořezání vzorků…..
 •  rádi vyšleme našeho technika, který Vám bude nápomocen, při testování Vašeho teamu
 • pro soutěžní posádku teamové oblečení Pirelli (trička, čepice)

8. Povinnosti promotéra

 • po každé rally budou výsledky přístupné na www.zavodnipneu.cz
 • promotér zajistí servis pneumatik při každém z uvedených podniků
 • je povinen zajišťovat dodávky pneumatik na základě včasných objednávek od posádek (minimálně 10 dnů před soutěží)
 • po ukončení Poháru Pirelli 2023 je povinen vyplácet výhry při dodržení podmínek těchto propozic
 • zajišťovat mediální prezentaci Poháru Pirelli 2023
 • zajistí dostatek povinných reklam pro všechny posádky v průběhu celé sezóny

9. Konečné hodnocení, ceny a prémie za celkové umístění

 • v případě stejného počtu bodů rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých rally,
 • v případě stejného počtu bodů a stejného počtu umístění v jednotlivých rally (viz. bod výše) rozhoduje o vítězi nižší časová ztráta na absolutního vítěze v uskutečněných posledních dvou soutěžích,
 • pokud je i poté stejný počet bodů, rozdělí se výhra rovnoměrně mezi jezdce se stejným počtem bodů
 • vyhlášení vítězů Poháru Pirelli 2023 MČR v rally i RSS proběhne po ukončení poslední soutěže seriálů na základě sečtených bodů šesti (případně pěti) nejlepších výsledků přihlášených posádek po všech soutěžích daného seriálu,
 • v případě, že nebudou splněny podmínky Poháru Pirelli 2023 , tj. minimálně pět přihlášených posádek Poháru Pirelli 2023 zúčastněných na minimálně čtyřech vypsaných soutěžích, nebudou nikomu vypláceny ceny,
 • po jednotlivé soutěži nebude probíhat vyhlašování vítězů,
 • finanční výhra bude vyplácena bezhotovostním platebním stykem na účet uvedený v přihlášce Poháru Pirelli 2023, nejpozději do 30-ti dnů od vydání oficiálních výsledků,
 • finanční výhra podléhá srážkové dani dle platného zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb.,
 • v případě,  že  se  výherce  bez  řádné  omluvy  nezúčastní  slavnostního  vyhlášení,  ztrácí na finanční výhru nárok!!!

10. Protesty

 • protesty v písemné formě musí být doručeny do 5ti dnů po vyhlášení výsledků soutěže na adresu promotéra
 • protest má právo podat pouze účastník Poháru Pirelli 2023, který na uvedené soutěži startoval
 • protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty

11. Dodatky

 • promotér si vyhrazuje právo na změny těchto propozic, aniž by přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.

12. Kontakt

 • veškeré dotazy týkající se Poháru Pirelli 2023 směřujte na níže uvedený kontakt:

 

Motorsport, spol.s r.o.                                  

Motorsport, spol.s r.o.
Poděbradská 541/29
190 00 Praha 9
Tel: +420 284 818 923
web: www.zavodnipneu.cz
GPS: 50°06'14.6" N 14°31'00.0" E

Kontaktní osoba: 

Martin Komínek
GSM: +420 724 208 808
e-mail: kominek@motorsport.cz

Ing. František Podhajský
GSM: +420 777 295 429
e-mail: podhajsky@motorsport.cz

Motorsport, s. r. o.

Prodejna a výdejní místo e-shopu:
Motorsport, Poděbradská 29, 190 00 Praha 9

Otevírací doba:
Po – Pá: 8:00 – 16:30

sídlo společnosti
Poděbradská 541/29
190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 15887405
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 921
Ing. Jiří Wagner
Ředitel firmy, poradenství a prodej Avon, Pirelli, Michelin
e-mail: wagner@motorsport.cz
tel.: +420 777 554 422
Ing. František Podhajský
Poradenství Pirelli, Avon, Michelin a Hankook, prodej, objednávky, plánování, servis na okruzích a kopcích
e-mail: podhajsky@motorsport.cz
tel.: +420 777 295 429
Martin Komínek
Pohár Pirelli, prodej Pirelli, Avon, Michelin a Hankook, objednávky, servis na soutěžích
e-mail: kominek@motorsport.cz
tel.: +420 724 208 808
Věra Klípová
fakturace, prodej
e-mail: klipova@motorsport.cz
tel.: +420 777 922 023
TOPlist